JooMix!
  • Rotterdamse Kost 2015
  • EHBO
  • EHBO Pro
  • Reanimatie
  • AED Reanimatie
  • EHBO Pro
  • Culinesse
  • HVL

Onze Visie:

Met onze deskundige visie binnen de medische wereld kunnen wij op de correcte wijze tewerk gaan.
Onze medewerkers stralen professionaliteit uit.

Onze Missie:

Op professionele wijze opleiden en bijscholen van cursisten en het professioneel verlenen van eerste hulp bij ongevallen op evenementen, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit in de voorbereiding als ook in de uitvoering centraal staat.

Onze Kernwaarde:

1. Professionaliteit:
Staat voor expertise, deskundigheid en vakmanschap.
Wij onderhouden onze kennis met ervaren, gespecialiseerde en goed opgeleide medewerkers.
Onze medewerkers hebben naast het benodigde E.H.B.O. diploma een opleiding genoten, waardoor er extra parate kennis aanwezig is.
Men kan hierbij denken aan doktersassistente, verpleegkundige, verzorgende, SIGMA, First Responder, instructeur E.H.B.O. en/of Lotus.
Medewerkers zullen jaarlijks alle benodigde nascholing volgen om de kwaliteit te borgen, tevens staat verder ontwikkelen hoog in het vaandel.

2. Betrouwbaar:
Openheid, integriteit en duidelijkheid geven invulling aan deze kernwaarde.
Dit wordt zichtbaar in de handelingen van onze medewerkers: doe wat je zegt en zeg wat je doe.

3. Betrokken:
Wij willen betrokken zijn en blijven bij de maatschappij.
Door oog te hebben voor andere belangen, samenwerken, meebewegen met ontwikkelingen en rekening te houden met de toekomst.
Voor ons betekent ‘betrokken’ ook toewijding aan onze klanten en elkaar. Hierin is samenwerken noodzakelijk.

4. Kwaliteit:
Betreffende het opleiden/ bijscholen voor EHBO en de te verlenen zorg bij evenementen staan wij garant voor het leveren van kwaliteit.
Het is vanzelfsprekend dat van onze medewerkers mag worden verwacht dat zij de belangen van alle betrokkenen goed behartigen.
Dit met de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening, integriteit, deskundigheid en zorgvuldigheid.

Contact

EHBO Pro en Events

Email: contact@ehbopro.com


Telefoon: 06-25350676

KvK: 70490473

Bank: Rabobank
IBAN RABO: NL86 RABO 0378076086
BIC: RABONL2U

Adres

U kunt ons per post bereiken op onderstaande correspondentie adres:

Witte de Withstraat 32
3262 XP Oud-Beijerland

bel ons nu

Locatie

EhboPro on Social Media